Toimintasuunnitelma 2023

Kouvolan Pyöräilijät ry:n tarkoitus kaudella 2023

Seura on Pohjois-Kymenlaakson keskeinen pyöräilyn äänenkannattaja kilpa-, harraste-, juniori- ja arkipyöräilyn saralla. Seuran tavoitteena on sekä aktiivinen kilpailutoiminta, että jatkuva pyöräilyolosuhteiden kehittäminen kaupunkiympäristössä, Kouvolan taajamien ulkopuolella ja maastossa. Näihin pyrkimyksiin seura vastaa tekemällä kilpailuihin osallistumisen jäsenilleen mahdollisimman edulliseksi ja osallistumalla aktiivisesti sekä kaupungin, että muiden paikallisten yhteistyötahojen pyöräilyä edistäviin kokouksiin ja tapahtumiin. 

Jäsenmaksut ja jäsenedut vuonna 2023

Seuran jäsenmaksut säilytetään ennallaan kaudelta 2022 – lisenssiajajille on 55 euroa ja muille 35 euroa. Alle 16-vuotiaille jäsenmaksu on 25 euroa ja lisenssiajajille 40 euroa. Lisenssijäsenmaksuun sisältyy seuran vakuutus kilpailutilanteisiin. Lisenssiajajien edellytetään hankkivan Suomen pyöräilyn kilpailulisenssi.

Seuran taloudellinen tilanne on hyvä, mutta menot ovat tuloja suuremmat.  Syynä on pandemiavuosina tapahtunut tulorakenteen muutos ja vuodelle 2022 järjestettäviksi suunniteltujen tapahtumien peruuntuminen vähäisen ilmoittautujamäärän takia. Taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi luovutaan jäsenetuna seuran tarjoamasta kuntosaliedusta. Korvaavana etuna seura tukee jäsentensä osallistumista vuoden 2023 leiritystapahtumiin, esim Lappeenrannan pyöräilijoiden kevätleiriin.

Jäsenedut:

 • lisenssiajajille ilmainen ajoasu
 • kaikille jäsenille ilmainen tuubihuivi (buffi).
 • leirituet (päätetään leirikohtaisesti)

Kilpailujen ja tapahtumien osallistumismaksuja korvataan:

 • lisenssi- ja perusjäsenjunioreille (alle 16-vuotialle) korvataan kaikki osallistumismaksut kilpailusta tai tapahtumasta riippumatta 
 • aikuisille lisenssijäsenille korvataan korkeintaan 70 euroa jokaisesta kilpailun osallistumismaksusta, kun kilpailussa on edustettu Kouvolan Pyöräilijöitä 
 • aikuisille perusjäsenille korvataan korkeintaan 50 euroa jokaisesta pyöräilyä sisältävän liikunta- tai urheilutapahtuman osallistumismaksusta, kun ilmoittautuminen on tehty Kouvolan Pyöräilijöiden edustajana.

Osallistumismaksujen korvaamisen lisäksi lisenssijäsenillä on mahdollisuus anoa kulukorvauksia kauden aikana kumuloituvasti 200 euroon saakka. 200 euroa voi sisältää majoituskuluja (joista korvaus 50€/yö) tai matkustuskuluja (joista korvaus 0,20€/km). Seuran hallitus myöntää korvaukset takautuvasti hakemusten perusteella.

Avustukset

Vuoden 2022 tavoin avustuksia ei myönnetä myöskään kaudelle 2023 johtuen avustusanomusten olemattomasta määrästä. Seura pyrkii hallitsemaan kulurakennettaan leikkaamalla talousarviosta kuluja, jotka eivät todennäköisesti toteudu. 

Talviharjoittelu

Seura ei tue talvikaudella 2022-2023 talviharjoittelua, vaan käytettävissä olevat varat kohdennetaan kilpailu-, tapahtuma- ja leiritukiin. 

Kesäharjoittelu

Arki-iltaisin ajettuja yhteislenkkejä maantiellä ja maastossa organisoidaan viikottain ensisijaisesti:

 • maanantaisin klo 18 palauttava maantielenkki
 • keskiviikkoisin klo 18 viikkotempo
 • sunnuntaisin klo 10 maantielenkki.

Lenkit kutsutaan koolle Whatsapp-keskusteluryhmän kautta. 

Kilpailutoiminta

Seura haluaa olla kilpapyöräilyseura, joka edellyttää edustamista ja osallistumista kansalliseen kilpailutoimintaan. Seuran urheilumuotoihin kuuluvat kaikki Suomen Pyöräilyn alaiset pyöräilylajit. Urheilumuotojen toiminnan koordinoimiseksi ei perusteta jaostoja vastuuhenkilöiden puuttumisen ja eri lajien kapean kilpailuosallistumisen takia.

Kaudella 2023 seuran järjestämään kilpailutoimintaan kuuluu:

 • Kaakkois-Suomessa ajettavan aika-ajokilpailusarjan jatkuessa, seura järjestää yhden osakilpailun Kouvolassa
 • Seura pyrkii jatkamaan Kuusankoski MTB:n järjestämistä riippumatta haluaako Kuusankosken Urheiluseura osallistua järjestelyihin, ja tapahtumaa pyritään kehittämään XCM:n SM-kilpailuksi asti
 • Cyclocross-kilpailun järjestämistä osana HEL CX -sarjaa jatketaan.

Seuran jäsenten osallistuminen maasto- ja maantiekilpailuihin sekä kuntoajoihin on ollut laskevassa trendissä kausina 2019-22. Kilpailukaudet 2020-21 olivat kaikilta osin poikkeukselliset COVID19-tilanteen asettamien kokoontumisrajoitusten takia. Vuoden 2022 tilanne ei palannut pandemiaa edeltäneelle tasolle. Seura pyrkii kannustamaan jäseniä osallistumaan kilpailuihin osallistumismaksu- ja kulukorvauskäytännön kautta edelleen kaudella 2023. 

Joukkuekilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu sihteerin kautta, muihin kilpailuihin jäsenet ilmoittavat itse itsensä. 

Junioritoiminta

Kaudella 2023 seura suunnittelee järjestävänsä junioritoimintaa kahdessa osuudessa:

 • 4-12 vuotiaille suunnattu maastopyöräilykoulu alkukesällä, toukokuun kolmannelta viikolta juhannusviikolle
 • 4-12 vuotiaille suunnatut maastolenkit loppukesällä, heinäkuun viimeiseltä viikolta elokuun viimeiselle viikolle. 

Maastopyöräilykoulu pidetään maksullisena ja maastolenkit maksuttomina.

Harrastetoiminta

Kouvolan Pyöräilijät kokoaa pyöräilyn harrastajia yhteen pyrkimällä organisoimaan yhteisiä kaikille avoimia lenkkejä, sekä matalan kynnyksen tapahtumia. Seuran pyrkimyksenä on olla esillä paikallisissa erilaisia urheilulajeja ja vapaa-ajan viettomuotoja esittelevissä tapahtumissa.

Harrastepyöräilijöille suunnattuna tapahtumana Kouvolan Pyöräilijät pyrkii järjestämään Repotour-maastopyöräilytapahtuman Repovedellä. Konseptia pyritään uudistamaan, jotta tapahtumalle saadaan jatkoa vuoden 2022 tapahtuneen perumisen jälkeen.

Varainhankinta

Seuran varainhankinta keskittyy kaudella 2023 joulukuussa järjestettäviin Perinteisiin Markkinoihin Kouvolan keskustassa. 

Yhteistyökumppanit

Yhteistyö Pyöräliike Varustamon kanssa vahvistetaan kaudelle 2023.

Hallinto

Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu vuoden mittaan tarvittaessa ja järjestää myös tarpeen mukaan kokouksia käyttäen esimerkiksi sähköpostia, puhelinta tai muita viestipalveluita. 

Seuran syyskokouksen valitsemat henkilöt, seuran hallitus sekä hallituksen erikseen nimeämät henkilöt ovat oikeutettuja Verohallinnon päätöksen mukaiseen kilometrikorvaukseen oman auton käytöstä, osallistuessaan Suomen Pyöräilyn ja muiden yhteistyötahojen kokouksiin sekä seuran toiminnan järjestelyyn. Verohallinnon verovapaiden matkustuskustannusten vuosittaisen (2022) päätöksen mukaisesti korvataan 46 senttiä kilometriltä.

Kaudella 2023 Kouvolan Pyöräilijät jatkaa SuomiSport-palvelun käyttöä mm. jäsenluettelon ylläpidossa, jäsenmaksujen laskutuksessa sekä omien tapahtumien osallistumismaksujen laskutuksessa. 

Kouvolan Pyöräilijät ry:n kehitysnäkymä kauden 2023 jälkeen

Kouvolan Pyöräilijöiden pyrkimykset kilpaurheiluseurana, paikallisten pyöräilyolosuhteiden kehittäjänä ja muu seuran tarkoituksen toteuttaminen säilyvät ennallaan. 

Kouvolan Pyöräilijöiden hallinto arvioi mahdollisuudet järjestää paikallista ja kansallista kilpailutoimintaa vuosittain. Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mm. yhteisten tapahtumien järjestämisessä ylläpidetään. 

Kouvolan Pyöräilijöiden hallinto arvioi mahdollisuudet junioritoiminnan järjestämiseen vuosittain. Junioritoiminta ylläpidetään yhtenä keskeisesti toimintamuodoista ja toimintaa järjestetään aina, kun vastuu- ja apuhenkilöt kyetään valitsemaan. Seuran kilpailullisen tulevaisuuden kannalta junioritoiminnalla on keskeinen merkitys.

Seuran taloudellinen tilanne on säilynyt pitkään hyvänä ja seuran varallisuus kasvoi tilikaudelle 2019 saakka usean ylijäämäisen tilikauden johdosta. Varainhankinnan tuoton heikennyttyä merkittävästi kaudesta 2020 alkaen, seuran pyrkimyksenä on aktivoitua kansallisen tason kilpailujen tai muun rahallisesti tuottavan kilpailutoiminnan järjestäjänä.

Kauden 2022 maastotapahtumien tilanne oli haastava, sillä seura joutui perumaan sekä Kuusankoski MTB:n että RepoTourin vähäisen ennakkoilmoittautuneiden määrän takia. Myös muiden seurojen järjestämiä maastotapahtumia peruttiin kauden kuluessa Etelä-Suomen alueella samasta syystä. Jatkon mahdollistamiseksi tapahtumille pyritään löytämään houkuttelevampi konsepti uudistamalla tapahtumia. Seura selvittää myös mahdollisuutta järjestää lähivuosien kuluessa XCM:n ja/tai XCO:n sekä XCC:n kansalliset mestaruuskilpailut Kuusankosken ja Mielakan alueilla.

Seuran kerryttämä pääoma mahdollistaa edelleen alijäämäiset tilikaudet toistaiseksi. Varallisuudelle ei etsitä sijoituskohteita eikä sitä siirretään pois seuran hallinnasta, vaan sillä turvataan seuran toiminta tulevina vuosina. Hallitus tarkastelee seuran kulurakennetta vuosittain ja pyrkii tasapainottamaan seuran talouskehityksen keskipitkällä aikavälillä.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close